Publikace: Řeckokatolická katedrála sv. Klimenta v Praze 1715-2015 Tisk

U příležitosti 300. výročí posvěcení katedrálního chrámu sv. Klimenta v Praze vydává Apoštolský exarchát publikaci o svatoklimentském chrámě.

Chrám sv. Klimenta má starobylé založení, neboť stojí na místě, kde se nacházel dominikánský klášter s gotickým kostelem sv. Klimenta. Ten byl později zbořen a obnoven právě před 300 lety jezuity. Na svou dobu patřil tento chrám mezi moderní kostely, o čemž svědčí také jeho výzdoba.

Jednou ze zvláštností tohoto chrámu je jeho spojení se světci, kteří v jeho zdech působili: svá kázání zde pronášel jezuita sv. Petr Kanisius, prvním řeckokatolickým farářem chrámu byl bl. Vasil Hopko a bl. Pavel Petr Gojdič věnoval chrámu ciborium na uchovávání Nejsvětější svátosti. Nepřímo je spojen s naším chrámem také papež sv. Jan Pavel II., který povýšil chrám na katedrální.

Publikace seznamuje čtenáře s okolnostmi stavby chrámu, popisuje výzdobu chrámu a upozorňuje na bohatou historii svázanou nejen s řeckokatolíky, ale také dominikány a zvláště jezuity.

Publikaci je možné objednat na adrese Apoštolského exarchátu nebo ji můžete zakoupit přímo v katedrálním chrámu. Doporučená cena : 100Kč.