Řeckokatolická farnost v Olomouci Tisk

Mapa farnosti:                                                    Lokace na mapě AE:

Farnost na území okresů:

Olomouc, Prostějov, Přerov


Administrátor:
o. Jiří M. KVAPIL

Diakon:

o. Petr PRINZ

Farní chrám: Kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

 

Webové stránky: http://www.grekokat.eu

 

Filiální obec: Prostějov

Chrám: Kaple Nejsvětější Trojice u kostela Povýšení sv. Kříže, Filipcovo náměstí, Prostějov

 

Filiální obec: Přerov

Chrám: Sv. Michaela archanděla, Komenského ulice, Přerov