Řeckokatolická farnost u sv. Klimenta v Praze Tisk

Mapa farnosti:                                                                        Lokace na mapě AE:

Farnost na území okresů:

Praha, Praha východ, Praha západ, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun

 

Farní chrám: Katedrála sv. Klimenta, Karlova 1, Praha 1

 

Farář:

o. mitr. Mgr. Vasyl SLIVOCKÝ, syncel

 

Farní vikář:

o. Mgr. Radim TUTR

o. Mgr. Volodymyr KOTSENKO